Liczba odwiedzin strony: 14666 Osób na stronie: 1
 

Bombar Anna, radca prawny. Kancelaria

 
 
Bombar Anna, radca prawny. Kancelaria
 
63
38-610 Myczków
Profesja:   radca prawny

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2008 Nr 53 poz. 319 - Zm.: rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 21 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z dnia 28 marca 2008 r.) Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440, z późn. zm. 2)...
Monitor Polski 2005 Nr 80 poz. 1128 - Nadanie orderu
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 października 2005 r. o nadaniu orderu (M.P. z dnia 14 grudnia 2005 r.) Rej. 263/2005 Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676), za wybitne zasługi w służbie na rzecz ochrony...